h


23 november 2023

SP DEN HELDER GEMATIGD POSITIEF OVER DRAAI WONINGSTICHTING IN HET PUNTENSYSTEEM

Foto: SP

De Helderse SP is gematigd positief door de aankondiging van woningstichting Den Helder om het reeds lang door ons bekritiseerde puntensysteem op de schop te nemen.

Lees verder
19 november 2023

SP Den Helder biedt resultaten petitie “eerlijke kansen op een huurwoning in Den Helder” aan de gemeente Den Helder aan.

Foto: SP

Enige maanden geleden is de SP Den Helder een petitie (https: wonenindenhelder.petities.nl) gestart tegen het in haar ogen oneerlijke systeem van Woningstichting Den Helder, waarbij via een puntensysteem mensen met een betaalde baan voorrang krijgen op de toewijzing van een sociale huurwoning. De SP Den Helder pleit al geruime tijd voor een eerlijker systeem waarbij iedereen gelijke kansen op een sociale huurwoning krijgt, ongeacht zijn of haar persoonlijke omstandigheden, arbeidsbeperking en/of handicap.

Lees verder
12 november 2023

Deel jouw ervaring met het openbaar vervoer op Texel !

Deel jouw ervaring met het openbaar vervoer op Texel !

Lees verder
10 november 2023

Texelhopper onder vuur

31 oktober 2023

Lees hier ons ZWARTBOEK !

Woningzoekenden die op grond van leeftijd of arbeidsongeschiktheid bij Woningstichting de punten voor economische binding mislopen, moeten een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens.

Lees verder
16 oktober 2023

START PETITIE VOOR EEN EERLIJKERE TOEWIJZING VAN HUURWONINGEN

Foto: SP

De Helderse SP is een petitie gestart gericht aan de gemeenteraad van Den Helder. De SP is van mening dat het huidige toewijzingssysteem van Woningstichting Den Helder oneerlijk en feitelijk discriminerend is. In de petitie wordt de gemeenteraad opgeroepen om het puntensysteem van Woningstichting Den Helder te stoppen en te vervangen door een eerlijker systeem waarbij iedereen dezelfde kansen krijgt.

Lees verder
11 augustus 2023

MINDER DRAAGKRACHTIGE INWONERS IN DEN HELDER WORDEN DE STAD UITGEJAAGD

Foto: SP

Je kan in Den Helder maar beter niet arbeidsongeschikt zijn of om een andere reden een uitkering hebben want zowel Woningstichting als de gemeente Den Helder doen er alles aan om deze inwoners van Den Helder de stad uit te jagen. Omliggende gemeenten mogen de weggepeste Helderse inwoners opvangen.

Lees verder
30 maart 2023

Maarten wil een betere wereld !

Foto: SP

Enige tijd geleden had ik een gesprek met Texelaar Maarten Dijksen. Maarten wilde graag zitting nemen in de Provinciale Staten. Hij zei toen: ‘Ik ben geen politicus maar een volksvertegenwoordiger. Ik wil de mening van mijn kiezers vertegenwoordigen. Rutte en Kaag, dat zijn politici. Ik vertel gewoon mijn verhaal.’ Maarten was van plan om de belangen van zijn kiezers in Haarlem te vertegenwoordigen maar helaas is dat hem niet gelukt.

Lees verder
4 maart 2023

De lange tenen van Woningstichting Den Helder

Ton Schuitemaker / opinie stuk 

Foto: SP
Lees verder

Pagina's

Volg SP Den Helder