h


Petitie voor behoud van goed OV in de Noordkop

Laatst is bekend geworden dat vanaf juli 2024 er weer minder
bussen in Den Helder en de Noordkop gaan rijden. Haltes worden opgeheven en buslijnen worden korter. Je moet vaker op een andere bus overstappen.

Lees verder
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
13 januari 2024

Helderse college is er niet voor eigen inwoners

Foto: SP

Het Helderse college bekent kleur: ze zeggen zelf dat ze vooral inzetten op kansen voor nieuwe inwoners om van Den Helder een bruisende Metropool te maken. In de Helderse Courant van zaterdag 6 januari geeft wethouder Fotigui Camara ( CDA ) een inkijkje in de plannen van dit Helderse college.

Lees verder
13 december 2023

SP laat van zich horen: “Wij zijn tegen Zeestad !”

Foto: SP

In 2024 moet de gemeenteraad een besluit nemen over de rol van Zeestad bij grote gemeentelijke projecten vanaf 2025 en verder. Hoewel de SP niet in de gemeenteraad zit, laat de fractie luidkeels van zich horen over deze kwestie. De SP Den Helder is tegen elke rol van Zeestad bij gemeentelijke of welk ander project dan ook.

Lees verder
23 november 2023

SP DEN HELDER GEMATIGD POSITIEF OVER DRAAI WONINGSTICHTING IN HET PUNTENSYSTEEM

Foto: SP

De Helderse SP is gematigd positief door de aankondiging van woningstichting Den Helder om het reeds lang door ons bekritiseerde puntensysteem op de schop te nemen.

Lees verder
19 november 2023

SP Den Helder biedt resultaten petitie “eerlijke kansen op een huurwoning in Den Helder” aan de gemeente Den Helder aan.

Foto: SP

Enige maanden geleden is de SP Den Helder een petitie (https: wonenindenhelder.petities.nl) gestart tegen het in haar ogen oneerlijke systeem van Woningstichting Den Helder, waarbij via een puntensysteem mensen met een betaalde baan voorrang krijgen op de toewijzing van een sociale huurwoning. De SP Den Helder pleit al geruime tijd voor een eerlijker systeem waarbij iedereen gelijke kansen op een sociale huurwoning krijgt, ongeacht zijn of haar persoonlijke omstandigheden, arbeidsbeperking en/of handicap.

Lees verder
12 november 2023

Deel jouw ervaring met het openbaar vervoer op Texel !

Deel jouw ervaring met het openbaar vervoer op Texel !

Lees verder
10 november 2023

Texelhopper onder vuur

31 oktober 2023

Lees hier ons ZWARTBOEK !

Woningzoekenden die op grond van leeftijd of arbeidsongeschiktheid bij Woningstichting de punten voor economische binding mislopen, moeten een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens.

Lees verder
16 oktober 2023

START PETITIE VOOR EEN EERLIJKERE TOEWIJZING VAN HUURWONINGEN

Foto: SP

De Helderse SP is een petitie gestart gericht aan de gemeenteraad van Den Helder. De SP is van mening dat het huidige toewijzingssysteem van Woningstichting Den Helder oneerlijk en feitelijk discriminerend is. In de petitie wordt de gemeenteraad opgeroepen om het puntensysteem van Woningstichting Den Helder te stoppen en te vervangen door een eerlijker systeem waarbij iedereen dezelfde kansen krijgt.

Lees verder
11 augustus 2023

MINDER DRAAGKRACHTIGE INWONERS IN DEN HELDER WORDEN DE STAD UITGEJAAGD

Foto: SP

Je kan in Den Helder maar beter niet arbeidsongeschikt zijn of om een andere reden een uitkering hebben want zowel Woningstichting als de gemeente Den Helder doen er alles aan om deze inwoners van Den Helder de stad uit te jagen. Omliggende gemeenten mogen de weggepeste Helderse inwoners opvangen.

Lees verder

Pagina's

Volg SP Den Helder