h

Helderse college is er niet voor eigen inwoners

13 januari 2024

Helderse college is er niet voor eigen inwoners

Foto: SP

Het Helderse college bekent kleur: ze zeggen zelf dat ze vooral inzetten op kansen voor nieuwe inwoners om van Den Helder een bruisende Metropool te maken. In de Helderse Courant van zaterdag 6 januari geeft wethouder Fotigui Camara ( CDA ) een inkijkje in de plannen van dit Helderse college.

Camara geeft aan dat het Helderse college vooral inwoners wil die waarde aan de Helderse gemeenschap kunnen toevoegen. Die inwoners moeten dan vooral behouden en aangetrokken worden ongeacht het opleidingsniveau zodat je een andere demografische balans krijgt.

CDA-er Camara zegt ook dat ze met 37% sociale huurwoningen ruim boven de norm van 30% zitten waardoor het college zich kan richten op mensen met een midden- en hoog inkomen. Hij zegt: “Je past je aanbod aan zodat je een ander publiek trekt”.

Toch maken Camara en zijn kornuiten in het Helderse college een aantal denkfouten.

Ze gaan namelijk uit van een imaginaire demografische samenstelling van de Helderse bevolking, niet van de feitelijke. Het is algemeen bekend dat in Den Helder relatief gezien meer mensen met een laag inkomen wonen dan in andere steden. In grote steden vormen sociale huurwoningen zo’n 40% of meer van het woningenbestand. Dat zou voor Den Helder een reëler percentage zijn. Een andere denkfout is de vraag wat onder de noemer sociale huurwoning valt, dat is namelijk een huur van maximaal E 879,66. In Den Helder zijn heel veel sociale huurwoningen met een lage huur gesloopt waardoor er daar maar heel weinig van zijn. Er zijn vele Helderse inwoners die, door hun lage inkomen, niet meer kunnen of mogen verhuren dan tussen de  E 500,00 of E 600,00 per maand. Er is veel vraag naar woningen met een lage huur en veel te weinig aanbod.

Dat blijkt ook uit ons “Zwartboek Woningnood in Den Helder” van 20 januari 2023. Maar dat zal Camara en zijn overige leden van het Helderse College wel niet gelezen hebben, ondanks dat we dit rapport ook aan wethouder Bais (VVD) hebben aangeboden en overhandigd.  Al jaren wachten vele honderden Nieuwediepers op een sociale huurwoning. Mensen met een Wajong-uitkering worden zelfs de stad uitgejaagd (krijgen geen woning aangeboden). Je zou denken dat dit beleid is van dit college om zo de demografische samenstelling van Den Helder te veranderen. Ook is het een denkfout om het aanbod aan te passen aan wat je wilt aantrekken in plaats van het aanbod aan te passen aan de vraag of behoefte.

Wethouder Camara gaf in de Helderse Courant van 6 januari ook aan dat hij eens meeliep met het rondje door de stad, dat City Marketing voor nieuwe inwoners organiseert. Naar de mening van de SP Den Helder zou hij er beter aan gedaan hebben om eens een rondje door de stad te maken met inwoners die al jaren op een woning wachten en/of in een erbarmelijk slechte woning wonen.

Het is triest om te constateren dat het Helderse college zich weinig aantrekt van de eigen inwoners en vooral aast op nieuwe inwoners met hogere inkomens.

Een zichzelf respecterend gemeentebestuur wordt geacht op te komen voor de eigen inwoners, niet voor inwoners die er nog niet zijn of die ze liever zouden willen.

Ton Schuitemaker is: 

Voorzitter SP afdeling Den Helder 

Reactie toevoegen

Volg SP Den Helder

U bent hier