h

SP Den Helder biedt resultaten petitie “eerlijke kansen op een huurwoning in Den Helder” aan de gemeente Den Helder aan.

19 november 2023

SP Den Helder biedt resultaten petitie “eerlijke kansen op een huurwoning in Den Helder” aan de gemeente Den Helder aan.

Foto: SP

Enige maanden geleden is de SP Den Helder een petitie (https: wonenindenhelder.petities.nl) gestart tegen het in haar ogen oneerlijke systeem van Woningstichting Den Helder, waarbij via een puntensysteem mensen met een betaalde baan voorrang krijgen op de toewijzing van een sociale huurwoning. De SP Den Helder pleit al geruime tijd voor een eerlijker systeem waarbij iedereen gelijke kansen op een sociale huurwoning krijgt, ongeacht zijn of haar persoonlijke omstandigheden, arbeidsbeperking en/of handicap.

De petitie is door 206 mensen ondertekend.

Een mooi resultaat, menen wij als SP Den Helder. Uit de reacties maken wij op dat niet alleen mensen met een Wajong of arbeidsongeschiktheid uitkering gereageerd hebben, maar ook senioren die door het oneerlijke systeem van Woningstichting ook maar moeilijk, of niet, aan een sociale huurwoning kunnen komen. Maar we zien ook mensen die, bijvoorbeeld, een vaste baan van 18 uur hebben en aanvullend voldoende ander (niet vast) inkomen hebben, maar geen sociale huurwoning kunnen krijgen.

Eerder dit jaar (januari) boden wij als SP Den Helder al ons “Zwartboek Woningnood in Den Helder” aan zowel Woningstichting Den Helder als de wethouder Wonen en gemeenteraad aan. In dit rapport stellen wij vast dat mensen met een uitkering en senioren gediscrimineerd worden bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Het rapport wordt ondersteund door diverse persoonlijke verhalen van individuele mensen die zelf aangeven zich gediscrimineerd te voelen door Woningstichting. Daarbij viel vooral op dat mensen met een uitkering, mensen met een handicap of beperking en senioren maar niet aan een sociale huurwoning kunnen komen. Diverse mensen met een Wajong-uitkering gaven ook aan dat Woningstichting tegen hen gezegd heeft dat ze maar een baan van minimaal 20 uur per week moesten zoeken voordat ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. En dat voor mensen die een erkende arbeidshandicap hebben. Belachelijk en volstrekt onaanvaardbaar volgens de SP Den Helder.

Foto: SP

Tot onze stomme verbazing hebben wij als SP Den Helder tot op de dag van vandaag nog van niemand enige reactie op ons “Zwartboek” mogen ontvangen, ondanks toezeggingen van de Woningstichtingsdirecteur.

Maar opmerkelijker is natuurlijk dat zowel de wethouder wonen, aan wie wij ons “Zwartboek” persoonlijk overhandigd hebben en de gehele gemeenteraad van Den Helder zich in stilzwijgen gehuld hebben. Tja, dan kan je natuurlijk je mond vol hebben over aandacht voor armoedebestrijding en woningbouw, maar als je daar in de praktijk niets mee doet zijn dat alleen maar loze woorden. Misschien denken de bestuurders in Den Helder dat als je dit onderwerp maar doodzwijgt, dat het dan misschien wel overwaait. Maar dan hebben deze Helderse bestuurders geen rekening gehouden met de SP Den Helder. Wij zullen dit onderwerp telkenmale, en tot vervelens toe, onder de aandacht brengen. Toegegeven, als SP kunnen we op dit moment geen harde vuist maken omdat wij (nog) niet in de gemeenteraad zitten (maar let op, wij komen er aan).

Maar als SP zullen we ons tot onze laatste snik inzetten voor de gewone Helderse inwoners die onze hulp hard nodig hebben. Dat is een keiharde toezegging van de SP Den Helder!

Nadere informatie over de feitelijke aanbieding van de resultaten van onze petitie “Eerlijke kansen op een huurwoning in Den Helder” wordt u gaarne vertrekt door Peter Dirks, afdelingsvoorzitter SP Den Helder.

Mobiel: 06-48210935, email: denhelder@sp.nl

Ton Schuitemaker

Vicevoorzitter SP Den Helder en kwartiermaker SP Raadsfractie 2026.

 

Reactie toevoegen

Volg SP Den Helder

U bent hier