h

Leden dag afdeling SP druk bezocht. “ weten dat het anders kan “.

25 oktober 2021

Leden dag afdeling SP druk bezocht. “ weten dat het anders kan “.

Foto: SP

De Helderse afdeling van de SP kan terug kijken op de zeer geslaagde leden dag van zondag 10 oktober in de boerderij in de Schooten. Een eerder geplande leden dag kon vanwege Covid niet doorgaan en verassend was dan ook de hoge opkomst bij deze leden dag.

De inschrijving tafel had het dan ook flink druk toen de zaal om 13.30 uur open ging voor publiek en leden. Als aardigheid kon men bij de inschrijving meteen een gokje doen bij het raden van het juiste aantal SP sponsjes in een grote doos. Aan het einde van de leden dag maakte het bestuur bekend dat de dames Nathalie en Marijke het dichtst bij het aantal van 251 zaten, want beiden hadden 250 stuks ingevuld en beiden werden verblijd met een fles rode wijn.

Uiteraard kwamen er ook serieuze zaken aan de orde en de aftrap werd gegeven door Heidi Bouhlel met het onderwerp sociale woningbouw. Zij vertelde heel goed hoe groot de misstanden momenteel zijn en hoe steeds meer mensen in de knel komen door de woning speculanten en opkopers en dat betaalbaar wonen en het kopen van een woning door starters maar ook anderen steeds moeilijker zo niet onmogelijk wordt. Heidi kreeg veel bijval uit de zaal en vertelde ook dat de SP landelijk en in de politiek zeer actief bezig is met dit onderwerp.

Een bekende SP-er  tweede kamerlid Ronald van Raak was ook op de Helderse ledendag en benadrukte nog eens dat de SP een spring levende partij is en op tal van onderwerpen in de kamer actief is en soms kleine succesjes behaald, ” maar we zijn vooral ook een actie partij” aldus Ronald.

Naast Ronald van Raak waren nog twee personen namens de landelijk SP vertegenwoordigd te weten Jannie Visscher als partijvoorzitter en Arnout Hoekstra als partijsecretaris op de ledendag en ook zij benadrukten dat een SP en haar afdelingen ook in de toekomst nog broodnodig zullen zijn voor de huidige en toekomstige generaties in de samenleving.

Ook vanuit het plaatselijke afdelingsbestuur liet zich ruimschoots gelden op deze leden dag. Achter de tafel zaten Peter, Rob en Ton en dezen hadden heel veel te vertellen over de toekomst van onze  afdeling na eerst nog even toelichting te hebben gegeven over het niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing volgend jaar. Maar de afdeling heeft veel plannen en inmiddels een redelijk afdeling kader zodat met vertrouwen naar de toekomst wordt gekeken.

Wel heeft de SP net als veel andere verenigingen te maken met vergrijzing en een oproep aan de aanwezigen was vooral ook om  te kijken of men jongeren kan interesseren voor onze Helderse afdeling.

Reactie toevoegen

U bent hier