h

START PETITIE VOOR EEN EERLIJKERE TOEWIJZING VAN HUURWONINGEN

16 oktober 2023

START PETITIE VOOR EEN EERLIJKERE TOEWIJZING VAN HUURWONINGEN

Foto: SP

De Helderse SP is een petitie gestart gericht aan de gemeenteraad van Den Helder. De SP is van mening dat het huidige toewijzingssysteem van Woningstichting Den Helder oneerlijk en feitelijk discriminerend is. In de petitie wordt de gemeenteraad opgeroepen om het puntensysteem van Woningstichting Den Helder te stoppen en te vervangen door een eerlijker systeem waarbij iedereen dezelfde kansen krijgt.

                          https://wonenindenhelder.petities.nl/ 

                Gelijkwaardigheid dus, in plaats van discriminatie.

In het huidige systeem van Woningstichting krijgen mensen met een betaalde baan in Den Helder extra punten (3.000) waardoor ze 8,2 jaar (wachttijd) voorrang krijgen op mensen zonder betaalde baan.

Dan gaat het dus om gepensioneerden, mensen met een arbeidsbeperking en gehandicapten met een Wajong- of WAO/WIA-uitkering of een andere uitkering. Woningstichting heeft eerder aangegeven dat te doen omdat ze mensen met cruciale beroepen zoals, docenten, politiemensen, verplegers etc. die hard nodig zijn in Den Helder, voorrang willen geven. Een drogreden natuurlijk want als een medewerker in de detailhandel of horeca minimaal 20 uur per week werkt, dan krijgt hij of zij hetzelfde aantal punten.

Hoezo cruciale beroepen?

Woningstichting gaat zelfs zo ver dat ze tegen mensen met een erkende arbeidsbeperking of handicap, zoals mensen met een Wajong-uitkering, zegt dat ze 20 uur in de week moeten gaan werken om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Daarbij gaat Woningstichting dus volstrekt voorbij aan de reden waarom mensen een Wajong-uitkering krijgen (arbeidsbeperking jonggehandicapten). De SP wijst er bovendien op dat niemand gekozen heeft voor een handicap of arbeidsbeperking. Daarnaast wijzen wij erop dat Woningstichting de mogelijkheid heeft om in individuele gevallen, zoals bijvoorbeeld bij mensen met cruciale beroepen, extra punten toe te kennen waardoor het huidige puntensysteem onnodig en overbodig is.

De SP wijst er ook op dat woningcorporaties van oudsher opgericht zijn om juist voor mensen met kleine inkomens, zoals gepensioneerden met of zonder een klein pensioen, mensen met een arbeidsbeperking, handicap of een andere uitkering huisvesting te regelen.

Naar de mening van de SP Den Helder doet Woningstichting Den Helder dat in onvoldoende mate. De SP wil dat iedereen gelijke kansen op een sociale huurwoning krijgt en zou zelfs willen zien dat mensen met een uitkering voorrang krijgen op mensen die van buiten Den Helder komen.

Begin dit jaar heeft de SP in een zwartboek dit probleem onderzocht en geïnventariseerd. Het zwartboek is aan Woningstichting, de gemeenteraad en de wethouder Wonen aangeboden.

Tot op heden heeft niemand gereageerd ( zelfs geen ontvangstbevestiging ).

Diep triest.

Maar als SP berusten wij hier niet in, wij zullen niet rusten totdat dit probleem is opgelost ! 

Dat is geen garantie, maar wel een keiharde SP-belofte dat wij ons hier sterk voor blijven maken.  

Scan deze code en teken de petitie ! 

Foto: Daan Angevare / MR Icon

Reactie toevoegen

Volg SP Den Helder

U bent hier