h

Lees hier ons ZWARTBOEK !

31 oktober 2023

Lees hier ons ZWARTBOEK !

Woningzoekenden die op grond van leeftijd of arbeidsongeschiktheid bij Woningstichting de punten voor economische binding mislopen, moeten een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens.

Dat stelt de Helderse afdeling van de Socialistische Partij (SP).

Open de link en lees / download het zwartboek 

Het systeem is namelijk oneerlijk en discriminerend, vinden de socialisten. Vooral gepensioneerden en mensen met een uitkering zijn de dupe van het systeem, constateert de SP in ’Zwartboek woningnood in Den Helder’. Ze staan bij het vinden van een sociale huurwoning hopeloos ver achter op mensen die een betaalde baan hebben en de royale puntenbonus wel krijgen. Het systeem moet daarom op de schop, stelt de SP in het zwartboek. Dat is vrijdagochtend aangeboden aan Woningstichting en het gaat ook naar de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. ,,We gaan er alles aan doen om dit te veranderen, want dit is gewoon asociaal’’, zegt Ton Schuitemaker, vicevoorzitter van SP Den Helder. Folderactie De SP maakte het zwartboek op basis van eigen onderzoek. Via een folderactie in de Visbuurt, Jeruzalembuurt, De Schooten en Waddenzeestraat en via een oproep in de media werd gevraagd woningnood te melden. Elf huishoudens klopten bij de SP aan. Dat geeft weliswaar geen volledig beeld voor Den Helder, maar hun problemen laten wel duidelijk een trend zien, stelt de partij. (Tekst gaat door onder de foto) Ton Schuitemaker. © Archieffoto RedMouse Wie een minimuminkomen heeft, komt moeilijk aan een betaalbare sociale huurwoning. Dat geldt zeker voor mensen met een Wajong-uitkering, het gros van de huishoudens dat reageerde heeft zo’n uitkering. Die wordt toegekend als er al op jonge leeftijd een ziekte of handicap is, waardoor er niet zelfstandig het minimumloon kan worden verdiend. ,,De uitkering loopt de rest van het leven door, want het is een blijvende beperking. Dat kan lichamelijk zijn, maar het kan ook om autisme gaan. Ik heb de cijfers bij het UWV opgevraagd, in Den Helder gaat het om bijna zeshonderd mensen met een Wajong-uitkering.’’ Bonussen Die worden door het huidige puntensysteem van Woningstichting achtergesteld, oordeelt de SP. De kandidaat met de meeste punten op de teller, krijgt de geadverteerde huurwoning. Maar niet iedereen bouwt op dezelfde manier punten op. Het systeem gaat zo: wie zich inschrijft als woningzoekende krijgt vanaf dat moment elke dag een punt. Daarnaast zijn er bonussen. Wie al huurt van Woningstichting of Helder Vastgoed BV, kan rekenen op duizend punten. Voor de woonduur in de Noordkop is er ook een bonus; hoe meer jaren, hoe hoger het aantal punten tot een maximum van 1500. Maar de echte klapper zit in de economische binding. Dat zijn maar liefst drieduizend extra punten. Ze worden alleen toegekend als iemand een betaalde baan heeft voor minimaal twintig uur per week (met een contract voor minstens een jaar). (De tekst gaat verder onder de afbeelding) Aanbod van huurwoningen van Woningstichting op Woonmatch. Met een groot aantal reacties op een goedkope sociale huurwoning aan de Schoenerstraat. © Schermafbeelding Woonmatch Klem ,,Tegen mensen met een Wajong-uitkering wordt bij Woningstichting gezegd dat ze maar twintig uur moeten gaan werken om die punten te krijgen, horen we. Maar je krijgt die uitkering juist omdat je niet kunt werken, misschien wel een paar uur per week, maar niet twintig of meer. Daar wordt dus helemaal aan voorbij gegaan. En de situatie verandert niet, de handicap is niet ineens weg. Mensen zitten dus klem.’’ Senioren Ook senioren zijn de dupe, stelt de SP, omdat ze na pensionering niet meer als economisch gebonden gelden. ,,Dan heb je je hele leven lang gewerkt in Den Helder, ga je met pensioen en heb je dus geen betaalde baan meer en verlies je dus je punten voor economische binding. Dat is toch zot?’’ ,,Het systeem moet veranderen zodat de ongelijkheid verdwijnt en er zijn twee mogelijkheden: óf die punten voor economische binding gaan eraf óf je geeft die punten ook aan gepensioneerden en mensen met een uitkering. Daarover willen we in overleg met Woningstichting. Waarmee we trouwens een goed contact hebben. Het is niet onze bedoeling om te schoppen, maar wel om beleid omgebogen te krijgen. Er is al een afspraak voor een inhoudelijk gesprek binnenkort.’’ ’Altijd vijftig tot 120 mensen voor mij in de rij’ In het zwartboek wordt geanonimiseerd de situatie van de woningnood geschetst. Zo is er een 32- jarige man met een Wajong-uitkering die noodgedwongen nog bij zijn ouders woont. Hij probeert al acht jaar aan een sociale huurwoning te komen, maar vangt altijd bot. ,,Er staan altijd vijftig tot 120 mensen voor mij in de rij.’’ Hij deed een paar jaar geleden een urgentieaanvraag, bij de gemeente maar die is afgewezen, vertelt hij. Een 39-jarige vrouw met een WAO-uitkering lijdt onder burenoverlast en probeert al drieënhalf jaar aan een andere woning te komen. Maar ze heeft de moed opgegeven, omdat ze altijd ’ergens tussen plek 150-200’ komt te staan. Een 36-jarige alleenstaande moeder met een zoontje van zeven en een Wajong-uitkering is uit nood maar particulier gaan huren. Die woning is nu door de huurbaas te koop gezet, waardoor nieuwe woningnood dreigt. Ook anderen met een Wajong-uitkering zeggen gedwongen particulier te huren. De huurlasten zijn nauwelijks op te hoesten, de huizen zijn vaak niet al te best. Iemand merkt op dat er mensen met een Wajong-uitkering zijn die uit Den Helder vertrekken, omdat ze hier maar niet aan een sociale huurwoning kunnen komen. Woningstichting zoekt naar goede balans Algemeen directeur Robbert Waltmann van Woningstichting/Helder Vastgoed BV heeft vrijdagmorgen uit handen van de lokale SP een rapport over woningnood in Den Helder in ontvangst genomen. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst bij de corporatie, in aanwezigheid van een aantal woningzoekenden. Het betreft inwoners met een zogeheten Wajong-uitkering, die geheel of gedeeltelijk zijn afgekeurd om te werken. Zij hebben daardoor in het toewijzingssysteem minder punten waardoor ze minder snel in aanmerking komen voor een huurwoning. In het SP-rapport wordt nader op hun zoektocht ingegaan. Waltmann kondigde aan dat Woningstichting die individuele situaties nader zal bekijken. In algemene zin legde hij uit dat de huurmarkt in Den Helder de afgelopen jaren drastisch is gewijzigd. Tot voor een aantal jaren geleden kampte de corporatie nog met leegstand, tot in Julianadorp aan toe.

,,Het is nu niet meer voor te stellen, maar wij hadden speciaal iemand in dienst om leegstaande, niet-verhuurde woningen alsnog verhuurd te krijgen.’’ De afgelopen 25 jaar zijn daarom veel flats in Nieuw Den Helder, die veelal van slechte kwaliteit waren, gesloopt. Vandaag de dag kiest Woningstichting er juist voor om dergelijke gebouwen, ook die eerst op de nominatie stonden om gesloopt te worden, op te knappen en te verduurzamen. Ook wil ze de komende jaren honderden woningen bijbouwen, mede om doorstroming op de woningmarkt te realiseren. Dat laatste laat onverlet dat de wachttijden flink opgelopen zijn, erkent Waltmann. Hij schetste de noodzaak om in Den Helder een goede balans te krijgen tussen mensen met verschillende inkomens. Alleen dan kan de stad zijn voorzieningen en winkels overeind houden. Ook is het van belang dat eigen inwoners gestimuleerd worden hier te blijven maar ook om nieuwe inwoners, bijvoorbeeld leraren of verpleegkundigen, door huisvesting aan Den Helder te binden.

Reactie toevoegen

Volg SP Den Helder

U bent hier