h

MINDER DRAAGKRACHTIGE INWONERS IN DEN HELDER WORDEN DE STAD UITGEJAAGD

11 augustus 2023

MINDER DRAAGKRACHTIGE INWONERS IN DEN HELDER WORDEN DE STAD UITGEJAAGD

Foto: SP

Je kan in Den Helder maar beter niet arbeidsongeschikt zijn of om een andere reden een uitkering hebben want zowel Woningstichting als de gemeente Den Helder doen er alles aan om deze inwoners van Den Helder de stad uit te jagen. Omliggende gemeenten mogen de weggepeste Helderse inwoners opvangen.

Woningstichting maakt zich zorgen om het grote aantal “zwakke huurders”. Volgens Woningstichting kampt 23% van de Helderse inwoners met een verstandelijke beperking terwijl dat landelijk 16% is. Volgens woningstichting gaat het dan om bewoners die lichamelijk, psychisch en/of financieel zwak staan. Als SP vragen wij ons af wie vastgesteld zou hebben dat 23% van de Helderse inwoners een verstandelijke beperking heeft en wie de deskundigheid heeft om dat vast te stellen. Daarnaast merken wij op dat iemand die een been of arm mist niet direct daardoor ook verstandelijk beperkt is. De gemeente gaat onderzoek doen naar kwetsbare buurten in Den Helder, dus voor er maar iets is onderzocht hebben bepaalde wijken al een stigmatiserende sticker opgeplakt gekregen.

Woningstichting wil de samenstelling van haar huurders zoveel mogelijk optimaliseren door goedkope en betaalbare woningen ook toe te wijzen aan woningzoekenden met hoge inkomens. De vraag is dan natuurlijk waar blijven die inwoners van Den Helder met lage inkomens dan? In 2022 is het aantal huurwoningen met een huur t/m E 442,00 met 172 gedaald en woningen met een huur tussen E 442,00 en E 679,00 met 44. Het aantal huurwoningen met een huur tussen E 679,00 en E 752,== is daarentegen met 227 gestegen. Al jaren daalt het aantal woningen van Woningstichting met een lage huur gestaag en stijgt het aantal woningzoekenden met een laag inkomen. Woningen met een lage huur worden gesloopt en daar worden dure woningen voor teruggebouwd. In februari dit jaar stelde de SP in een zwartboek al vast dat woningstichting mensen met een uitkering discrimineert door een toewijzingsbeleid toe te passen dat stelselmatig negatief uitpakt voor mensen met een uitkering of pensioen. Daarnaast wordt tegen mensen met een Wajong-uitkering gezegd dat ze 20 uur in de week moeten gaan werken, terwijl de Wajong-uitkering bedoeld is voor mensen die vanwege een beperking niet of nauwelijks kunnen werken. Nog afgezien van het feit dat het niet de taak of deskundigheid van Woningstichting is om te beoordelen of arbeidsongeschikten wel of niet kunnen werken.

Woningstichting heeft te veel macht en de democratische controle schiet tekort !

De gemeenteraad heeft het toewijzingsbeleid van sociale huurwoningen volledig overgedragen aan de zogenaamde woningcorporaties en heeft afspraken gemaakt over hoe woningen toegewezen moeten worden. Daarbij ligt de prioriteit niet bij mensen met een handicap, uitkering of pensioen maar vooral bij mensen van buiten Den Helder. Veel mensen met een uitkering wonen in slechte en dure huizen van huisjesmelkers. Ook over het bijbouwen van woningen heeft de gemeente Woningstichting cart blanche gegeven om vooral duurdere woningen te bouwen.

De gemeenteraad kan dit alles veranderen maar doet dit niet. Woningstichting besteedt immers veel geld aan diverse projecten die de leefbaarheid in de stad vergroten en eigenlijk door de gemeente uitgevoerd en betaald zouden moeten worden.

Tja, wie betaalt die bepaalt ?

Als SP zullen wij blijvend dit soort misstanden, waarbij vooral de zwaksten in de samenleving de dupe zijn, aan de orde stellen.

 

Ton Schuitemaker, Vicevoorzitter SP afdeling Den Helder

Reactie toevoegen

Volg SP Den Helder

U bent hier