h

Niet luisteren naar de bevolking is het kabinet fataal geworden.

10 juli 2023

Niet luisteren naar de bevolking is het kabinet fataal geworden.

Foto: SP

Het is duidelijk ! 

Niet luisteren naar de bevolking, geen problemen oplossen, is het Kabinet fataal geworden. De menselijke maat ontbreekt al heel lang. Het is vooral de onmacht om problemen op te lossen dat zo weinig mensen nog vertrouwen in de politiek hebben.

De toeslagenaffaire, problemen met de aardbevingsschade in Groningen, de te hoge energielasten, te hoge kosten voor boodschappen, asielproblemen, te hoge huren en veel te weinig betaalbare woningen en vastlopen van de bouw van woningen.

Maar vooral de menselijke maat en luisteren naar de bevolking is waar dringend behoefte aan is. Waar niemand behoefte aan heeft is machtspolitiek en (partij-) politieke spelletjes. De SP is klaar voor verandering zowel landelijk als plaatselijk.

Lilian als de nieuwe premier ?

Ton Schuitemaker / vicevoorzitter  - afdeling SP Den Helder

Reactie toevoegen

Volg SP Den Helder

U bent hier