h

De lange tenen van Woningstichting Den Helder

4 maart 2023

De lange tenen van Woningstichting Den Helder

Ton Schuitemaker / opinie stuk 

Foto: SP

FOTO REDMOUSE

Het begint steeds duidelijker te worden: Woningstichting Den Helder accepteert geen kritiek.

De belangrijkste taak van woningcorporaties is zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens. Dat is afgesproken met de Europese Commissie. Maar Woningstichting Den Helder ontwikkelt zich steeds meer als vastgoedprojectontwikkelaar en lijkt minder aandacht te hebben voor mensen met lage inkomens, zeker voor mensen met een sociaal minimum inkomen, mensen met een beperking en gepensioneerden.

Toegegeven, de stad knapt flink op door het opknappen van gevels en de mooie woningen die Woningstichting bouwt. Maar er worden vooral woningen gebouwd die niet betaalbaar zijn voor mensen met een sociaal minimum, en in mooie gevels kunnen mensen niet wonen. Daarnaast wil het gemeentebestuur niet bijdragen in de gestegen bouwkosten van sociale huurwoningen. Dat staat in het coalitieakkoord 2022-2026. Het gemeentebestuur zegt eigenlijk tegen Woningstichting: zoek het zelf maar uit.

Woningstichting Den Helder is feitelijk monopolist in de bouw en het beheer van sociale huurwoningen in Den Helder. Dat geeft een grote verantwoordelijkheid. Maar het begint er een beetje op te lijken dat ze bij Woningstichting zo trots zijn op de mooie projecten, dat ze naast hun schoenen gaan lopen. Kritiek wordt kennelijk niet geaccepteerd.

Figuurlijk

Zo voelen inwoners van Oud Den Helder zich figuurlijk, maar bovenal letterlijk in de kou gezet door verhuurder Woningstichting. Veel slecht geïsoleerde huizen in de wijk kampen met voegen die uit de muur vallen en hebben poreuze dakpannen waardoor vocht en schimmel optreden. Met zwarte muren en kruipende beestjes tot gevolg. De klagende huurders lopen vooralsnog tegen een muur op, want de corporatie is niet van plan er op korte termijn werk van te maken.

De bewoners willen een statement maken en zamelen handtekeningen in. Uit de Helderse Courant van 1 maart: ,,Want zo kan het niet langer. Bellen heeft totaal geen zin meer. Want dat hebben we allemaal gedaan. We krijgen geen antwoord op de vraag wanneer wij nu eens aan de beurt zijn. Ze sturen medewerkers langs met een schimmelspray, maar die oplossingen zijn allemaal van tijdelijke aard.’’ Woningstichting is daarop in gesprek gegaan met de buurtbewoners. ,,Ze waren boos en vroegen hoe we het in ons hoofd haalden om een petitie te starten’’, vertelt bewoner Mark Brasser in datzelfde artikel. Tja, de lange tenen van Woningstichting Den Helder.

Op 20 januari jongstleden heeft de SP Den Helder het Zwartboek woningnood in Den Helder aan Woningstichting aangeboden. Bij de aanbieding zei de directeur van Woningstichting dat hij met een reactie zou komen en dat alle individuele gevallen zullen worden bekeken. Het is nu maart en er is nog steeds geen reactie. Wel belde de directeur mij op 22 februari om aan te geven dat hij heel erg boos was omdat wij, in zijn ogen, Woningstichting in de Helderse Courant zwart hebben gemaakt. Hij zei ook dat hij geen reden zag om met ons in gesprek te gaan. Dus: afspraak of niet, de lange tenen van Woningstichting zijn kennelijk belangrijker dan de belangen van mensen met een sociaal minimum, een beperking en gepensioneerden die bij de woningtoewijzing anders worden behandeld dan mensen met een betaalde baan.

Het bestuur van SP Den Helder heeft de Kamerfractie van SP gevraagd schriftelijke vragen aan de minister te stellen over het toewijzingsbeleid van Woningstichting Den Helder. De Statenfractie van SP Noord Holland overweegt vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten.

Paspoort van TON SCHUITEMAKER

Ton Schuitemaker is vice voorzitter van SP Den Helder. De partij zit niet in de gemeenteraad, maar wil bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 weer een gooi doen naar zetels in de lokale volksvertegenwoordiging.

Reactie toevoegen

Volg SP Den Helder

U bent hier