h

Afdeling Den Helder / Texel heeft een nieuw bestuur

20 november 2022

Afdeling Den Helder / Texel heeft een nieuw bestuur

Foto: SP

Op zaterdag 19 november 2022 werd er een ledenvergadering gehouden van SP Den Helder. Op de agenda stond o.a. het concept verkiezingsprogramma voor de Provinciale Staten verkiezingen dat op 15 maart 2023 is, besproken. Volgens de aanwezige leden heeft het programma commissie goed werk afgeleverd.

Belangrijke punten als de Openbaar Vervoer, Wonen, energievoorziening en behoud natuur werden besproken. Het concept kieslijst werd unaniem aangenomen. Dat betekent niet dat het verkiezingsprogramma en de kieslijst daarmee definitief is. Deze stukken worden in alle afdelingen van de Provincie Noord Holland besproken en kan men wijzigingsvoorstellen doen. Dit wordt weer besproken en bediscussieerd op een regioconferentie. Daarna wordt er een definitieve versie van gemaakt. Op de kieslijst staan 2 kandidaten van de afdeling Den Helder. Peter Dirks staat op nummer 13 en een nieuwkomer Maarten Dijksen uit Den Burg staat op nummer 3. Op 15 maart 2023 weten we of Maarten genoeg stemmen heeft behaald om in de Staten te komen.

Er is ook een ‘leidraad’ voor de SP besproken hoe we als SP ervoor staan in deze maatschappij van vandaag de dag. In 1999 is een ideologische stuk gepresenteerd dat de kijk op de maatschappij door de bril van de SP wordt bekeken. Hoe pakt de SP de problemen op en welke middelen heeft de SP ter beschikking. Anno 2022 is er een nieuw concept dat volgend jaar in juni op het congres wordt vast gelegd.

Het stuk heet “Heel de Mens”.

Tevens was er een bestuursverkiezing. Er waren geen tegenkandidaten die zich hebben gemeld voor een functie in het bestuur. Daarop zijn op voordracht van het zittend bestuur Peter Dirks en Lex Klerks herkozen. De toegevoegde leden Ton Schuitemaker, Leo Boogert, Evert van den Burg en Edwin Heeren zijn unaniem gekozen.

Het bestuur van SP afdeling Den Helder ziet er als volgt uit:

 

Peter Dirks- afdelingsvoorzitter

Leo Boogert - organisatiesecretaris

Lex Klerks - penningmeester

Ton Schuitemaker - algemeen bestuurslid / vice-voorzitter

Evert van den Burg - algemeen bestuurslid

Edwin Heeren -  algemeen bestuurslid, tevens lid werkgroepTexel

 

Het bestuur zal voor het komend jaar weer een jaarplan maken met de acties en activiteiten. Uiteraard zal de afdeling in samenwerking met de regionale afdelingen op pad gaan voor de Provinciale Verkiezingen. Zowel in de provincie als in de twee gemeenten Den Helder en Texel.

Het landelijke actie “verlaag de kosten, nationaliseer onze energie” zal ook de aandacht krijgen door met mensen in gesprek te gaan om de volkspetitie te ondersteunen. De SP komt op de markt en gaat de buurt in.

U kunt de volkspetitie ook online ondersteunen via:                           

Verlaag de kosten: Nationaliseer onze energie | Kosten Omlaag - SP  

  

Reactie toevoegen

Volg SP Den Helder

U bent hier