h

SP actie over koopkracht.

11 september 2022

SP actie over koopkracht.

Foto: SP

SP DEN HELDER HEEFT ACTIE GEHOUDEN IN JERUSALEMBUURT/VECHTBUURT OVER KOOPKRACHT

Net als vele afdelingen van de SP in het hele land, heeft ook de afdeling Den Helder met de werkgroep Texel een actie gehouden in een buurt van Nieuw Den Helder. Met steun van afdelingen Dijk & Waard en Schagen zijn de SP’ers op pad gegaan. Niet iedereen was bereid om hier op in te gaan daar het wel een precair onderwerp is als er gevraagd wordt aan de mensen wat hun koopkracht is. Enkele bewoners wilden wel vertellen wat hun koopkracht is en dat is best schrikbarend te noemen. De dure boodschappen is één van de onderwerpen waar men zich druk over maakt, een andere – en de voornaamste – is energie. De prijzen zijn dusdanig omhoog gegaan dat de mensen niet weten hoe de rekening betaald moet worden. Mogelijkerwijs kan het zelfs afsluiting van gas betekenen als men de rekening niet kan betalen. De SP staat bekend om met mensen in gesprek te gaan, zo hoort de SP wat er daadwerkelijk speelt. Een van de onderwerpen die daar zijdelinks mee te maken hebben is de aanvraag voor de energietoeslag bij de overheid. Sommige hebben deze aangevraagd maar kwamen er niet voor in aanmerking daar ze een nét iets te hoog inkomen hebben met een AOW en een pensioen. De SP gaat zich ook daar over buigen om de mensen te helpen met de aanvraag energietoeslag.

Enkele bewoners hadden nog iets anders te melden. Niet alleen over de koopkracht, maar over de WSDH (Woningstichting Den Helder) en wel over slecht onderhoud en slechte isolatie. Daar ontbreek het een en ander aan. Ook daar gaat de SP vragen over stellen.

Foto: SP

Tenslotte heeft de groep SP’ers bij elke bewoner een foldertje achtergelaten  m.b.t. de koopkracht en waar ook in staat hoe ze zich kunnen inschrijven om met de bus mee te gaan naar de Landelijke Prinsjesdag manifestatie op 17 september in Den Haag. Er is een bus aanwezig die bij het station Den Helder staat om 10.30 uur.

Wilt u meegaan? Dat kan! Meld u aan via denhelder@sp.nl

Reactie toevoegen

U bent hier