h

Dijkzone " ONVOLDRAGEN en STRIJDIG ".

12 november 2021

Dijkzone " ONVOLDRAGEN en STRIJDIG ".

Foto: rodi media 2021 / rodi media 2021

Het afdelingsbestuur van de Socialistische Partij in Den Helder doet een beroep op het huidige College van Burgemeester en Wethouders en de Helderse gemeenteraad om af te zien van het bouwplan Dijkzone, omdat dit plan onvoldragen is en strijdig is met het algemeen belang.

De SP Den Helder is in beginsel geen tegenstander van het bouwen van dure koopwoningen maar is geen voorstander van het bebouwen van specifieke openbare ruimtes zoals bijvoorbeeld in het Reehorstpark (of andere openbare groenvoorzieningen) en bebouwing op de Helderse Zeewering. Maar het valt ons wel op dat het Helderse gemeentebestuur vooral oog heeft voor bouwplannen voor mensen die kennelijk veel te besteden hebben. In Den Helder zitten duizenden mensen te wachten op een sociale huurwoning, maar de wachttijden lopen op tot vele jaren. Gepensioneerden en mensen met een uitkering hebben extra pech omdat ze geen punten voor economische binding krijgen waardoor ze nog langer (jaren) op een woning moeten wachten. Tja, waar waren die sociale huurwoningen nu ook al weer voor bedoeld….

De Helderse Zeewering heeft een specifiek openbaar en algemeen doel, namelijk Den Helder beschermen tegen het water. Dat is extra van belang in het kader van de klimaatverandering en de daaraan gekoppelde zeespiegelstijging. Onduidelijk in het plan Dijkzone is in hoeverre er voldoende rekening is gehouden met deze zeespiegelstijging. De veiligheid van de inwoners van Den Helder is belangrijker dan een ambitieus bouwplan. De Helderse zeewering is onze enige bescherming tegen het (stijgende) zeewater, dus moet je daar geen woningbouw plegen. In een brief van 27 oktober van waterbouwkundig Ing. J.J. Minneboo, voormalig topambtenaar van Rijkswaterstaat, worden er vele argumenten aangevoerd op grond waarvan geconcludeerd kan worden dat het plan Dijkzone niet alleen onvoldragen is maar ook in strijd is met het algemeen belang van de inwoners van Den Helder. Wij onderschrijven en ondersteunen het gestelde door Ing. Minneboo.

Samengevat: stop met dit onzinnige onvoldragen plan en richt uw energie vooral op het bouwen van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen voor jonge mensen, alleenstaanden, gezinnen, alleenstaande ouders, gepensioneerden en mensen met een uitkering.

 

Ton Schuitemaker, HBO-Jurist en bestuurslid SP Den Helder

 

Reactie toevoegen

U bent hier