h

Stop nu de bouw van datacenters Wieringermeer !

30 november 2020

Stop nu de bouw van datacenters Wieringermeer !

Datacenters slurpen nu alle groene energie op die hier wordt opgewekt, dragen niets bij aan de energietransitie en verpesten het landschap. Er is tekort waterberging en het koelwater wat op het oppervlaktewater geloosd wordt, kan niet gezuiverd worden.

Burgers worden niet gehoord door de gemeente.

Foto: SP

Wij

Inwoners van Hollands Kroon en omliggende gemeenten die tegen de bouw van nog meer datacenters zijn

 

constateren

Landschapspijn, afbraak van de leefomgeving, lichtvervuiling, verzilting van de bodem, geen structurele werkgelegenheid, restwarmte die vervliegt in de lucht, koelwater wat geloosd wordt in de sloot en door het waterschap niet gezuiverd kan worden, gebrek aan waterberging en burgers die niet gehoord worden; De datacenters hebben tot op heden geen maatschappelijke bijdrage geleverd aan de inwoners van Hollands Kroon!

 

en verzoeken

Te stoppen met de bouw van 170 ha (340 voetbalvelden) hyperscale datacenters in de Wieringermeer, die ten koste gaan van woon-, werk- en leefgenot.

 

Deel &  onderteken deze petitie 

 

Volg SP Den Helder

U bent hier