h

Stadhuis op Willemsoord ?

28 mei 2021

Stadhuis op Willemsoord ?

Foto: SP

Vanaf het begin in tweeduizend achttien is de SP-afdeling Den Helder al tegen de bouw van een stadhuis op het rijksmonument Willemsoord.

Wij zijn van mening dat het Gemeentehuis een dienstverlenende instantie is ten behoeve van haar inwoners en als zodanig dan ook goedkoop en makkelijk bereikbaar moet zijn met openbaar vervoer, auto, fiets en/of lopend. 

De plek van een gemeentehuis dient dan ook zoveel mogelijk centraal in de gemeente te liggen.

U zult begrijpen dat met de bouw van een gemeentehuis op Willemsoord hiervan geen spraken is. Het ligt gedecentraliseerd aan de rand van de gemeente en ingekapseld door water.  Er is tot op heden niet eens nagedacht over de toegangswegen! 

Of wil het College/coalitie dezelfde wegen gebruiken waarop van vroeg in het voorjaar tot diep in het najaar files staan van met vakantie gaande Texelgangers? Bovendien is het openbaar vervoer hier in de weide omtrek wegbezuinigd. In tweeduizend twaalf heeft het toenmalige college ingestemd met het bestemmingsplan Willemsoord 2012 waarin het Rijksmonument een zuiver nautisch en recreatief aspect mag hebben. 

Het is voor de SP dan ook volstrekt onduidelijk wat een gemeentehuis hieraan heeft toe te voegen.

Daarnaast stoort het ons, dat met deze locatie, het bestemmingsplan aan alle kanten moet wijken. Want nu in 2021 wil het college meewerken aan het verlenen van de bouwvergunningen, maar uit hoofde van dit bestemmingsplan Willemsoord, kunnen ze dit niet zomaar goedkeuren. Ook niet, naar onze stellige mening, door het tekenen van een planschade overeenkomst met Zeestad om als college zelf uit de wind te blijven. Het is daarom onze oprechte overtuiging dat er sprake is van iets met alle geweld doorwillen drukken, tegen de stroom in.

Uit de door je de jaren heen vele ingezonden stukken in de media, blijkt dat er veel weerstand is onder de Helderse bevolking en het bedrijfsleven. 

Zij hebben zich dan ook regelmatig uitgesproken tegen de bouw van een nieuw stadhuis op Willemsoord. Interessant was de door de facebook eigenaar van ‘Je bent een Jutter of je bent het niet’ gehouden opiniepeiling onder zijn leden. Met zijn argumentatie kwam je procentueel gezien op een uitslag waarmee het grootste gedeelte van de bevolking zo`n 70% à 80% tegen de bouw op Willemoord is. Door het college ontkent of als niet bewezen geacht. Daarnaast hebben zij alle bezwaarschriften door middel van een ambtelijk beleidstrucje naast hen neergelegd. Het blijkt telkens weer dat het college en de coalitie de vele steekhoudende argumentatie om het niet te doen, categorisch negeren, ja zelfs een verzoek om een referendum te houden onder de bevolking werd in 2019 door de coalitie weggestemd. 

Wat zeer opmerkelijk is omdat de grootste coalitie partij Beter voor Den Helder, dit als een van zijn ankerpunten in hun verkiezingsprogramma had staan. ‘Bindende referenda voor de bevolking van Den Helder’. En toch werd ook onlangs weer door de coalitie het onafhankelijk onderzoek naar de locatie van het stadhuis en de gevolgen hiervan weggestemd. Men is duidelijk bang voor de gevolgen.

Het ligt in de bedoeling om de bouw te starten in het laatste kwartaal van dit jaar. Hiervoor zal in juli een van de vijf aannemers opdracht krijgen om dit te gaan uit te voeren. Zij zullen om dit te bewerkstelligen wederom, net als de ingeschakelde architectenbureaus nu al, aanbestedingen moeten doen die op een later tijdstip niet meer terug te draaien zijn.  

Als de SP in de komende gemeenteraad gekozen gaat worden, wilde we in eerste instantie alle mogelijke middelen inzetten om de nieuwbouw van een stadhuis op Willemsoord te voorkomen.

Echter zullen wij ons nu moeten beraden hoever de bouw dan heen is en wat het aan belastingcenten kost om deze beslissing terug te draaien. 

Wij vrezen dan het ergste. Echter, het financiële plaatje waardoor sommige alternatieve locaties voorheen zijn afgeschoten, zullen we de komende tijd haarscherp in de gaten gaan houden.

Zoal u weet staat de SP alom bekend door haar luisterend oor naar de bevolking. Het heeft ons dan ook verbaasd dat er geen referendum gehouden is onder de Helderse bevolking. Het college en de coalitie zijn bang voor de eventuele uitslag, maar het betreurt de SP ook dat de oppositie partijen niet hebben doorgezet met hun eigen onafhankelijk onderzoek.

Kortom afsluitend laat Willemsoord zijn huidige karakter behouden, respecteer de nautische en museale aspecten en breng de werkgelegenheid van de scheepswerf activiteiten niet in gevaar.

Een stadhuis op Willemsoord kan zomaar een Libemaatje worden, Europees aanbesteed en gedoemd om te mislukken.

Han Pieters  / SP - Den Helder.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Volg SP Den Helder

U bent hier