h

Noord Holland

20 november 2019

Noord Holland

Geen uitbreiding van festivals in Natuurgebied Het Twiske

 

 
 
Foto: Johan Wieland

 

Tijdens de oordeelsvormende vergadering in Landsmeer van 14 november j.l. werd een initiatiefvoorstel besproken. De lokale fracties van GroenLinks en D’66 willen hiermee vooral de organisatie van het Recreatieschap Twiske-Waterland ter sprake brengen. Eveneens de vraag of het concept-ambitiedocument Twiske-Waterland wel democratisch tot stand is gekomen. De gemeenteraad van Landsmeer sprak uit unaniem tegen de uitbreiding van festivals en campings in Het Twiske te zijn.

Voor de SP is het in ieder geval duidelijk. Het uitbuiten van de natuur om diezelfde natuur te beschermen is een tegenstrijdigheid die niet kan en mag bestaan. Het concept-ambitiedocument is niet democratisch tot stand gekomen. Het IVN, noch de inwoners van de betreffende gemeenten, noch de actiegroepen rondom Het Twiske, noch de natuurbeheersorganisaties of wie dan ook, werden hierbij betrokken. Volgens de SP laat de democratische legitimiteit van de Noord-Hollandse Recreatieschappen en Recreatie Noord-Holland BV sterk te wensen over. 

 
 
Foto: Willem Vogtschmidt / SP Landsmeer-Waterland

 Fractiemedewerker SP Noord-Holland sprak in bij de raad in Landsmeer

 

Daarom sprak de SP er ook in en overhandigde er het rapport "Het Twiske. De bezoekers aan het woord". Enkele SP-afdelingen hebben, samen met de Noord-Hollandse SP-fractie een enquête gehouden onder de bezoekers van Het Twiske. De SP-enquête is honderden keren ingevuld. Veelal door bezoekers van Het Twiske woonachtig in deze regio. Uit Oostzaan en Landsmeer en uit Amsterdam en Zaandam. De resultaten zijn er dan ook naar. De gemeenteraadsleden van deze gemeenten kunnen hier niet omheen. Het SP-rapport laat namelijk duidelijk zien hoe hún inwoners de ontwikkelingen in het Natura2000-gebied waarderen. Hieronder kunt u het rapport raadplegen.

 

  Het rapport wordt aangeboden aan Wethouder Quakernaat 

 

Enkele van de belangrijkste resultaten: Twee op de drie mensen wil geen camping nabij de haven in Het Twiske. Ruim 60% is tegenstander van festivals in het gebied. Belangrijker nog: ruim 80% van de respondenten is tegen een driedaags festival met overnachtingen. In de kern van het verhaal vindt ruim 70% dat de Recreatieschappen niét de natuur verder moeten vercommercialiseren.

Nieuwsuitzending van de Landsmeerse lokale omroep (LOL)

Artikel in het Parool: "Landsmeer unaniem tegen overnachtingen en uitbreiding festival Twiske"

Artikel NHD: "Welcome to the future ziet af van driedaags festival na ’njet’ Landsmeer"

U bent hier